Tuemme asiakastamme antamaan parasta itsestään toivottujen tavoitteiden saavuttamiseksi

Usein tavoitteisiimme pääsyn estävät tiedostamattomat, jopa itse aiheuttamamme rajoitteet ja sokeus hyödyntämättömien mahdollisuuksien suhteen. Vidi auttaa havaitsemaan esteitä ja oivaltamaan uusia mahdollisuuksia.

Työskentelymenetelmät

Kun tulemme tietoisiksi omista rajoitteistamme ja niiden taustalla olevista uskomuksista, voimme oppia vaihtoehtoisia toimintatapoja sen mukaan, mikä kussakin tilanteessa auttaa parhaiten saavuttamaan tavoitteemme.

Todellisuus paljastaa toivatko lähestymistapamme suhteessa tavoitteeseen. Voimme puolustaa oikeassa olemistamme ja menettää mahdollisuutemme tai avautua näkemään mikä meitä estää ja rajoittaa. Kysymys ei ole sinänsä oikeasta tai väärästä tavasta, vaan lähinnä siitä toimiiko lähestymistapani vai ei. Eli pohjimmiltaan siitä onko oikeassa oleminen, statuksen säilyttäminen, tuttu ja turvallinen tärkeämpää kuin esimerkiksi tärkeiden ihmisten, kuten joukkueeni, puolelleni voittaminen ja toivotun tuloksen saavuttaminen. Pohjimmiltaan kysymys on siis uskomuksesta ja siihen liittyvistä opituista toimintamalleista, jotka automaattisesti menevät päälle myös tilanteissa, joissa ne eivät toimi eduksemme.

Oppimalla huomaamaan hyödyntämättömät mahdollisuutemme, eteemme avautuu kokonainen maailma uusia vaihtoehtoisia malleja saavuttaa se mihin pyrimme.

Saamme käyttöömme aivan uusia voimavaroja itsestämme, työyhteisöstämme ja kumppaniverkostostamme.

Työskentelymenetelmät

Oivallamme omat sokeat pisteemme parhaiten vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Siksi Vidin työskentelymenetelmät ovat vuorovaikutteisia ja kokemusperäisiä. Erilaisten harjoitusten ja keskustelujen avulla saamme aineksia yhteiseen dialogiin eli ääneen ajatteluun. Tähtäimessä on transformatiivinen eli syvälle uskomuksiin, arvoihin ja ennakkoluuloihin menevä oppiminen, joka avaa meille aivan uusia mahdollisuuksia.