Vidi on helposti lähestyttävä ystävällinen, mutta jämäkkä positiivinen kannustava asiantuntija

”Meidän yhteistyö Seppo Mäen kanssa käynnistyi, kun häntä suositeltiin ratkomaan pitkään jatkunutta työyhteisöhaastetta. Olemme sen jälkeen tehneet yhteistyötä Sepon kanssa nimenomaan konfliktitilanteiden käsittelyssä ja ratkomisessa ja sovitteluissa sekä erilaisissa työyhteisöhaasteissa.
 
Sepon tapa toimia on saanut meillä positiivista palautetta prosesseissa mukana olleilta työyhteisöjen jäseniltä. Seppo on helposti lähestyttävä ja hänellä on taito saada ihmiset puhumaan. Hän antaa kaikille mahdollisuuden kertoa oman näkemyksenä tilanteissa. Seppo muodostaa nopeasti kokonaiskuvan tilanteesta ja pääsee ongelman ytimeen. Yhteisissä tilaisuuksissa hän ohjaa keskustelu jämäkästi, mutta ystävällisesti, jotta pysytään oleellisissa asioissa. 
 
Sepolla on ratkaisukeskeinen ote tilanteiden käsittelyssä. Arvostan sitä, että Seppo tuo oman näkemyksensä rohkeasti esille ja pakottaa myös meidät ajattelemaan erilaisia näkökulmia.
Heidi NousiainenTyöhyvinvointipäällikkö, Finavia

Seppo Mäki Vidi Oy:stä on ollut mukana tukemassa palvelumyynnin muutosprosessiamme.

Seppo osaa huomioida yrityksen päämäärät ja nähdä henkilöiden omat voimavarat tavoitteiden saavuttamiseksi. Sepon vahvuus on kyky luoda keskusteluilmapiiri, jossa eri osapuolien tarjoama potentiaali saadaan käyttöön. Asioita käsitellään suoraan, mutta samalla kuitenkin kunnioittavassa hengessä.

Sepon avulla ihmisten ajattelu, uskomukset, puhe ja toiminta synnyttävät oivalluksia, jotka auttavat näkemään esteet ja hyödyntämättömät mahdollisuudet.

Seppo antaa hyödyllistä ja rohkeaa palautetta, jotta asiakas onnistuisi tavoitteiden saavuttamisessa. Sepolla on selvästi visio tukea asiakasta antamaan parasta itsestään. Hänellä on laaja näkemys ja kokemus johtamisesta ja erityisesti hankalien tilanteiden käsittelemisestä rakentavalla tavalla.

Pekka JärvinenToimitusjohtaja, Algol Technics Oy

Olen tuntenut Seppo Mäen jo toistakymmentä vuotta. Hän on osallistunut useiden johtamieni yritysten sekä toiminnan että organisaation kehityshankkeisiin. Ammatillinen tuttavuutemme on sittemmin kasvanut myös ystävyydeksi. Niin ihmisenä kuin ystävänäkin Seppo on positiivinen, luotettava ja kannustava, jolla on elämän arvot kohdallaan.

Ammatillisesti Seppo on analyyttinen, päättäväinen ja ratkaisuhakuinen. Hän paneutuukin asiakkaansa tilanteeseen aina hyvin huolellisesti. Seppo on kärsivällinen ja tarkka kuuntelija. Usein organisaation ongelmatilanteissa keskustelut kärjistyvät ja pyrkivät keskittymään epäoleelliseen. Tällaisissa solmutilanteissa Seppo rauhoittaa tilanteen kohteliaalla, lähes isällisellä otteellaan, ja ohjaa systemaattisesti keskustelun takaisin oleelliseen. Valmennustilanteissa hänellä on empaattinen ote sekä kyky puhua joukoille kuin puhuttelisi jokaista henkilökohtaisesti.

Seppo on myös hyvä verkostoituja, ja olenkin muutaman kerran löytänyt avun varsinkin hänen kansainvälisestä kontaktiverkostaan. Parin yhteisen projektin kokemuksella voin vakuuttaa, että Sepolle toimiminen ulkomailla on yhtä luontevaa kuin toimiminen Suomessa.

Sepolla on havaintojeni mukaan taito muodostaa nopeasti kokonaisvaltainen kuva asiakasyrityksen kohtaamista haasteista sekä  kyky oivaltaa kulloisenkin ongelman ydin, ja sen jälkeen vielä kommunikoida  se henkilöstölle sen ymmärtämällä tavalla. Vasta, kun tietää, mikä ongelma on, voi sitä alkaa käsittelemään. Kuvailisin Seppoa kollektiivisten tunteiden tulkiksi.

Seppo on pitkäjänteinen, ja kotonaan sekä strategisissa pohdinnoissa että tiukemman aikataulun ongelmanratkaisutilanteissa. Siirryttyäni yrittäjäksi Seppo on myös toiminut mentorinani kohtaamissani liike-elämän haasteissa.

Sepon kanssa on helppo ja luonteva toimia, ja voin lämpimästi suositella hänen palveluitaan. Yrityksen johtajan on itse kannettava vastuu johtamansa yrityksen toiminnasta ja kehityksestä, mutta Seppo Mäki on luotettava ja tehokas yhteistyökumppani asiakkaansa tukena.

Jarmo UkonahoToimitusjohtaja, Ju Connect Oy

Meillä oli pari vuotta sitten vähän yli kymmenen hengen toimistoyhteisössä erittäin pitkälle mennyt ja hyvin vaikea työilmapiirikriisi. Se oli kehittynyt useamman vuoden aikana ja oireet pahenivat jatkuvasti. Tilanne kärjistyi niin pahaksi, että omin ”eväin” asiaa ei saatu ratkaistua. Ulkopuolinen koko yhtiössä tehdyn työhyvinvointikartoituksen tulokset osoittivat myös tilanteen kriittisyyden.

Meille suositeltiin työyhteisösovittelua ja Seppo Mäkeä sen toteuttajaksi.

Seppo Mäki teki perusteellisen kartoitustyön haastattelemalla jokaista toimiston työntekijää erikseen. Näistä keskusteluista hän muodosti oman käsityksen ”lähtötilanteesta”

Itse koko päivän mittainen ”sovittelu”, johon osallistuivat kaikki toimiston työntekijät, oli rankka kaikille. Seppo Mäki toimi tilaisuuden vetäjänä. Hän oli erittäin ammattitaitoinen ja piti vaikean tilanteen koko ajan hallinnassa. Hän ei myöskään antanut ”kenenkään hyppiä silmille” ja sai ihmiset sanomaan suoraan vaikeatkin asiat. Päivä päättyi yhteiseen kirjalliseen sopimukseen, jonka kaikki allekirjoittivat.

Sovittelun jälkeen ilmapiiri lähti nopeasti parantumaan. Yksi työtekijä jäi ensin sairaslomalle ja sittemmin irtisanoutui. Tänä päivänä työyhteisön ilmapiiri on hyvä.

Seppo Mäki on persoonana empaattinen ja helposti lähestyttävä. Tästä huolimatta hän pitää tilanteen koko ajan hallinnassa ja johtaa koko prosessia määrätietoisesti kohti yhteistä sovintoa.

Voin lämpimästi suositella Seppo Mäkeä auttamaan työyhteisössä ilmenevien konfliktien selvittämiseen ja ratkaisemiseen.

Aarno PohtolaToimitusjohtaja, The Body Shop

LSG Sky Chefs Finland Oy  on tehnyt Seppo Mäen kanssa pitkään yhteistyötä. Olemme arvostaneet Sepon monipuolisuutta. Hän on toiminut on johdon muutosvalmentajana, kouluttanut esimiehiä ja työsuojelutoimikuntaa työyhteisösovitteluun ja antanut konfliktinvalmennusta tiimeille. Seppo Mäki on persoonana helposti lähestyttävä ja ratkaisukeskeinen. Sepon koulutukset ovat saaneet paljon kiitosta ja Seppo kouluttajan on todella suosittu yrityksessämme.

Suosittelen Seppoa lämpimästi niin johdon kuin työyhteisön tueksi ja  kouluttajaksi.

Sari AegerToimitusjohtaja, LSG Sky Chefs Finland Oy

Seppo Mäki on yksi lempikouluttajistani, kiitos laajan sovittelu- ja valmennuskokemuksensa ja ihanan persoonallisuutensa! Seppo ilmentää kaikessa tekemisessään sovittelun arvoja, minkä vuoksi hänen kanssaan on turvallista tehdä töitä. Sepon kanssa on hyvä mietiskellä ja filosofoida, ja kun tarvitaan toimintaa ja rohkeutta kohdata hankala tilanne, Seppoa tarvitaan silloinkin. Vankan osaamisen suoma viisaus tulee huoneeseen Sepon mukana ja sydämestään huokuu vilpitön halu auttaa.

Loistavien vuorovaikutustaitojensa ansiosta Seppo kääntää haasteen kuin haasteen valoksi ja herättelee kanssaihmisissä kiinnostuksen oppimiseen ja henkiseen kasvuun.

Osa Sepon varmuudesta kouluttajana ja sovittelijana juontanee hänen kulttuuriosaamisestaan – tämä kouluttaja ymmärtää niin kansallisuus- kuin ammattitaustaerojakin ja löytää ketterästi parhaat toimintatavat eri ympäristöihin. Kaikista näistä – ja monista muistakin – syistä voin sydämestäni suositella Seppoa niin kouluttajaksi kuin sovittelijaksikin!

Pia LappalainenSuorituksen johtamisen ja työyhteisön konfliktinhallinnan dosentti, TkT ja FM