Vidin valmennuksien päämääränä on saada ihmisten rajaton henkinen pääoma käyttöön. Autamme asiakkaitamme oivaltamaan hyödyntämättömät mahdollisuudet sekä havaitsemaan ajattelun ja toiminnan esteiksi muodostuneet uskomukset.

Valmennukset räätälöidään vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. Joskus valmistautumiseen otetaan mukaan osallistujien henkilökohtaiset haastattelut. Näin valmennusten lähestymistavasta ja sisällöstä saadaan mahdollisimman tehokas ja kohderyhmälle sopiva.

Valmennussessio voi tarpeen mukaan olla pitkälti ryhmätyöhön ja keskusteluihin pohjautuva. Esimerkiksi johtoryhmien jäsenet ovat usein istuneet niin paljon valmennus- ja koulutustilanteissa, etteivät he kaipaa enempää perinteistä tiedon kaatamista päähän. Silloin kollektiivisen viisauden käyttöönotto avoimen, rehellisen ja toista kunnioittavan dialogin kautta nousee tärkeäksi. Vidi osaa pitkän kokemuksensa kautta auttaa tällaisten keskustelujen synnyttämisestä.

Vidin valmennuksissa hyödynnetään osallistujien tuottamaa keskustelua, ajattelua, reaktioita ja toimintaa oivalluksien ja reflektoinnin välineenä. Oppiminen tapahtuu parhaiten kokemuksien kautta prosessinomaisesti. Siksi valmennukset ovat kokemusperäisiä ja sisältävät harjoituksia ja tehtäviä.

Esimerkkejä tekemistämme valmennuksista:

  • Johdon valmennukset
  • Esimiesvalmennukset
  • Muutosvalmennukset
  • Myynnin ja asiakaspalvelun valmennukset
  • Tiimityövalmennukset
  • Työyhteisösovittelijavalmennukset