Työyhteisösovittelu

Vaikeat tilanteet kuten konfliktit, muutokset ja yt:t aiheuttavat paljon päänvaivaa ja ongelmia, joiden kohtaamiseen työyhteisöllä ei useinkaan ole toimivia välineitä. Ratkaisuksi nousevatkin kaikkien totutuimmat selviytymismallimme: vetäytyminen, välttäminen ja voimakkaat reaktiot kuten puolustautuminen hyökkäämällä. Esimies saattaa piiloutua sääntöjen ja lakien taakse, jottei itse joutuisi syytöksien kohteeksi.

Konflikti voi tuhota tärmeimmän voimavaran

Käytäntö osoittaa näiden tapojen toimivan melko huonosti, ainakin mikäli yhteistyöstä halutaan tehdä toimivaa ja luoda vahvempaa luottamuksen kulttuuria työyhteisöön. Ihmiset ovat työyhteisön rajaton voimavara, joiden kautta voidaan parhaimmillaan saavuttaa suunnattomat tulokset. Meillä ei ole varaa aliarvioida tai tuhota tätä käytettävissämme olevaa spontaania luovuutta ja intohimoa!

Samalla kuitenkin haaste on suuri: emme voi nähdä muiden tulkintoja tilanteista, emmekä tietää mitä he ajattelevat. Toisten tunteita on vaikea käsitellä, koska harvoille on annettu koulutusta muuhun kuin tekniseen asioiden johtamiseen.

Sovittelu on toimiva ratkaisu

Haaste ei kuitenkaan ole mahdoton. Sovittelumalli on osoittautunut erittäin toimivaksi tavaksi käsitellä vaikeimpiakin haasteita. Myös muutoksien ja yt:n käsittelyyn sovittelussa käytetyt periaatteet tarjoavat tavan ratkaista hankalia tilanteita niin, että keskusteluja käydään avoimessa ja kunnioittavassa hengessä. Siinä saadaan käyttöön henkilöiden kollektiivinen viisaus ja sitoudutaan yhteisiin päämääriin. Samalla johdon, esimiesten, työsuojelun ja luottamusmiesten työ helpottuu huomattavasti.

Organisaatiossa konfliktia kannattaa ajatella arvokkaana oppimisen välineenä ja uuden avoimen kulttuurin muodostumisen mahdollisuutena. Sovittelussa opitaan vuorovaikutusta, joka lisää jopa yrityksien kilpailukykyä.

Lue tarkemmin sovittelun sisällöstä ja prosessista sovitteluesitteestä.