Tarjoamme mahdollisuutta tutkia ja kehittää esimiestyötä 360-arvion perusteella. Oman esimiehen, kollegojen ja alaisten arvio omasta toiminnasta on jokaiselle esimiehelle tärkeä kehittämisen väline. Arviointityökalu pureutuu onnistumisen kannalta hyvin käytännöllisiin ja konkreettisiin asioihin, joissa kehittyminen takaa esimiestyössä kehittymisen ja menestymisen.

Palautteet käsitellään tehokkaasti ja konkreettisesti kokeneen konsultin ohjauksessa.

Esimiestyöllä on ratkaisevan suuri merkitys työyhteisön tuottavuuteen ja toimivuuteen. Laaja kokemuksemme hankalien tilanteiden muodostumisen syistä tarjoaa Vidin asiakkaalle palautetilanteisiin vahvaa tietoa sitä, mikä esimiestyössä toimii ja mikä ei.

Päämäärämme on muodostaa organisaatioon avointa ja toinen toistaan kunnioittavaa vuorovaikutuskulttuuria. Siksi käytämme välineinä myös dialogista 360-arviota, jonka tarkoitus on käsitellä avoimen dialogin avulla samoja asioita kuin 360-palautteissa yleensäkin. Osapuolet valmistetaan keskusteluun, jotta asioista voidaan ja opitaan puhumaan suoraan. Näin palautteen antamisesta ja vastaanottamisesta tulee osa työyhteisön kulttuuria. Tällaisen toiminnan oppiminen luo levollista yhteishenkeä ja vapauttaa luovuuden organisaatiossa.