Tapamme lähestyä coachingia ja työnohjausta saa paljon kiitosta. Coachin tärkein päämäärä on olla hyödyllinen asiakkaalle. Onnistuneen yhteistyön pohjalla on luottamuksellisen ja avoimen suhteen rakentaminen.

Heti alussa sovimme asiakaan kanssa tavoitteista ja toimintatavoista. Varsinkin johtajat haluavat usein hyvin selkeää peilaamista ja rohkeaa toimivienkin mallien kyseenalaistamista saadakseen sessioista suurimman hyödyn.

Halumme tukea asiakkaamme onnistumista menee aina oikeassa olemisen tarpeen edelle. Saammekin usein palautetta siitä, että puhumme asioista suoraan mutta samalla kunnioittavassa sävyssä, jolloin uusia ajatuksia on helppo käsitellä ja ottaa vastaan.

Kokemuksemme ulottuu johdon business-coachingista aina sosiaali- ja terveydenhuollon työnohjaukseen niin ryhmä- kuin yksilötasolla.