Referenssit


Toimitusjohtaja Juha Laurio, Lindström Oy

Seppo Mäki on ollut monipuolinen ja laaja-alainen yhteistyökumppani. Seppo on auttanut esimiestyön ja johtajuuden kehittämisessä, konfliktien käsittelyssä ja tuottavuutta kasvattavan yhteistyön hiomisessa.

Seppo pystyy sparraamaan niin yksittäisiä esimiehiä kuin osastojakin niiden välisessä yhteistyössä. Hän on hyvin päämäärätietoinen kehittäjä, joka pystyy osallistamaan osapuolet avoimeen keskusteluun hankalistakin asioista.

Sepolla on kyky luoda luottamuksen ilmapiiriä sekä tiimien sisällä että johtajien ja esimiesten välisissä haasteissa. Hän nostaa taitavasti esiin erilaisia näkökulmia, joita osapuolet eivät ole osanneet huomioida.

Sepon tarjoamasta esimies-coachingista tulee koko ajan hyvää palautetta. Esimiehet ovat saaneet oivalluksia ja uusia eväitä oman ajattelun ja toimintatapojen kehittämiseen.

Valmennukset ovat vuorovaikutteisia, käytännönläheisiä ja oivalluksia herättäviä. Ne antavat osallistujille mieleenpainuvia välineitä onnistua työssään.

Konfliktien rakentava kohtaaminen on Sepon vahvaa osaamista. Konfliktien käsittely ja organisaation varustaminen konflikteista oppimiseen luo työyhteisölle ihan uudenlaista vuorovaikutuskulttuuria, jossa esteitä poistetaan ja henkilöstön kollektiivinen viisaus voidaan vapauttaa yhteiseksi hyödyksi.

Toimitusjohtaja Pekka Järvinen, Algol Technics Oy

Seppo Mäki Vidi Oy:stä on ollut mukana tukemassa palvelumyynnin muutosprosessiamme.

Seppo osaa huomioida yrityksen päämäärät ja nähdä henkilöiden omat voimavarat tavoitteiden saavuttamiseksi. Sepon vahvuus on kyky luoda keskusteluilmapiiri, jossa eri osapuolien tarjoama potentiaali saadaan käyttöön. Asioita käsitellään suoraan, mutta samalla kuitenkin kunnioittavassa hengessä.

Sepon avulla ihmisten ajattelu, uskomukset, puhe ja toiminta synnyttävät oivalluksia, jotka auttavat näkemään esteet ja hyödyntämättömät mahdollisuudet.

Seppo antaa hyödyllistä ja rohkeaa palautetta, jotta asiakas onnistuisi tavoitteiden saavuttamisessa. Sepolla on selvästi visio tukea asiakasta antamaan parasta itsestään. Hänellä on laaja näkemys ja kokemus johtamisesta ja erityisesti hankalien tilanteiden käsittelemisestä rakentavalla tavalla.

Toimitusjohtaja Jarmo Ukonaho, JU Connect Oy

Olen tuntenut Seppo Mäen jo toistakymmentä vuotta. Hän on osallistunut useiden johtamieni yritysten sekä toiminnan että organisaation kehityshankkeisiin. Ammatillinen tuttavuutemme on sittemmin kasvanut myös ystävyydeksi. Niin ihmisenä kuin ystävänäkin Seppo on positiivinen, luotettava ja kannustava, jolla on elämän arvot kohdallaan.

Ammatillisesti Seppo on analyyttinen, päättäväinen ja ratkaisuhakuinen. Hän paneutuukin asiakkaansa tilanteeseen aina hyvin huolellisesti. Seppo on kärsivällinen ja tarkka kuuntelija. Usein organisaation ongelmatilanteissa keskustelut kärjistyvät ja pyrkivät keskittymään epäoleelliseen. Tällaisissa solmutilanteissa Seppo rauhoittaa tilanteen kohteliaalla, lähes isällisellä otteellaan, ja ohjaa systemaattisesti keskustelun takaisin oleelliseen. Valmennustilanteissa hänellä on empaattinen ote sekä kyky puhua joukoille kuin puhuttelisi jokaista henkilökohtaisesti.

Seppo on myös hyvä verkostoituja, ja olenkin muutaman kerran löytänyt avun varsinkin hänen kansainvälisestä kontaktiverkostaan. Parin yhteisen projektin kokemuksella voin vakuuttaa, että Sepolle toimiminen ulkomailla on yhtä luontevaa kuin toimiminen Suomessa.

Sepolla on havaintojeni mukaan taito muodostaa nopeasti kokonaisvaltainen kuva asiakasyrityksen kohtaamista haasteista sekä  kyky oivaltaa kulloisenkin ongelman ydin, ja sen jälkeen vielä kommunikoida  se henkilöstölle sen ymmärtämällä tavalla. Vasta, kun tietää, mikä ongelma on, voi sitä alkaa käsittelemään. Kuvailisin Seppoa kollektiivisten tunteiden tulkiksi.

Seppo on pitkäjänteinen, ja kotonaan sekä strategisissa pohdinnoissa että tiukemman aikataulun ongelmanratkaisutilanteissa. Siirryttyäni yrittäjäksi Seppo on myös toiminut mentorinani kohtaamissani liike-elämän haasteissa. 

Sepon kanssa on helppo ja luonteva toimia, ja voin lämpimästi suositella hänen palveluitaan. Yrityksen johtajan on itse kannettava vastuu johtamansa yrityksen toiminnasta ja kehityksestä, mutta Seppo Mäki on luotettava ja tehokas yhteistyökumppani asiakkaansa tukena.

Toimitusjohtaja Aarno Pohtola, The Body Shop

Meillä oli pari vuotta sitten vähän yli kymmenen hengen toimistoyhteisössä erittäin pitkälle mennyt ja hyvin vaikea työilmapiirikriisi. Se oli kehittynyt useamman vuoden aikana ja oireet pahenivat jatkuvasti. Tilanne kärjistyi niin pahaksi, että omin "eväin" asiaa ei saatu ratkaistua. Ulkopuolinen koko yhtiössä tehdyn työhyvinvointikartoituksen tulokset osoittivat myös tilanteen kriittisyyden. 

Meille suositeltiin työyhteisösovittelua ja Seppo Mäkeä sen toteuttajaksi. 

Seppo Mäki teki perusteellisen kartoitustyön haastattelemalla jokaista toimiston työntekijää erikseen. Näistä keskusteluista hän muodosti oman käsityksen "lähtötilanteesta"

Itse koko päivän mittainen "sovittelu", johon osallistuivat kaikki toimiston työntekijät, oli rankka kaikille. Seppo Mäki toimi tilaisuuden vetäjänä. Hän oli erittäin ammattitaitoinen ja piti vaikean tilanteen koko ajan hallinnassa. Hän ei myöskään antanut "kenenkään hyppiä silmille" ja sai ihmiset sanomaan suoraan vaikeatkin asiat. Päivä päättyi yhteiseen kirjalliseen sopimukseen, jonka kaikki allekirjoittivat. 

Sovittelun jälkeen ilmapiiri lähti nopeasti parantumaan. Yksi työtekijä jäi ensin sairaslomalle ja sittemmin irtisanoutui. Tänä päivänä työyhteisön ilmapiiri on hyvä. 

Seppo Mäki on persoonana empaattinen ja helposti lähestyttävä. Tästä huolimatta hän pitää tilanteen koko ajan hallinnassa ja johtaa koko prosessia määrätietoisesti kohti yhteistä sovintoa. 

Voin lämpimästi suositella Seppo Mäkeä auttamaan työyhteisössä ilmenevien konfliktien selvittämiseen ja ratkaisemiseen.

Henkilöstöjohtaja Sari Eager, LSG Sky Chefs Finland Oy

LSG Sky Chefs Finland Oy  on tehnyt Seppo Mäen kanssa pitkään yhteistyötä. Olemme arvostaneet Sepon monipuolisuutta. Hän on toiminut on johdon muutosvalmentajana, kouluttanut esimiehiä ja työsuojelutoimikuntaa työyhteisösovitteluun ja antanut konfliktinvalmennusta tiimeille. Seppo Mäki on persoonana helposti lähestyttävä ja ratkaisukeskeinen. Sepon koulutukset ovat saaneet paljon kiitosta ja Seppo kouluttajan on todella suosittu yrityksessämme.

Suosittelen Seppoa lämpimästi niin johdon kuin työyhteisön tueksi ja  kouluttajaksi.

 

Miten voimme olla avuksi?

Tuemme asiakkaitamme antamaan parasta itsestään asettamiensa tavoitteiden saavuttamiseksi.

Ota yhteyttä